Accidents

  • Tràfic.
  • Negligències mèdiques.
  • Indemnització extracontractual per danys.
  • Responsabilitat patrimonial de l’administració.