Perquè una bona atenció hauria de ser un dret.

Iurispherae es el despatx professional que vol canviar l`estructura tradicional dels bufets jurídics, posant el client al centre de l’organització. Qualsevol despatx ha de tenir assumits els valors clàssics de rigor, solidesa, eficàcia en l’assessorament del seu negoci, en la resolució dels casos i d’eficiència en la gestió, però el nostre despatx pretén a més, que el tracte amb el client sigui veritablement personal i individualitzat, afable, proper i autèntic. L`equip de professionals que fan part del despatx estan sempre disponibles per atendre els nostres clients des l’ honestedat i la transparència, amb un alt nivell de compromís i amb tota la atenció al detall que cada cas mereix.

Mitjançant un estudi exhaustiu busquem sempre donar la resposta mes adequada per resoldre cada afer, satisfent al màxim les expectatives dels nostres clients i responent a la confiança que ens hi posen.

Disposem d’atenció en diferents idiomes i oferim la total disponibilitat de tots els mitjans al nostre abast per a la resolució de casos internacionals. A més, com assessors, pretenem ajudar els nostres clients davant el galimaties que suposa el contínuament canviant marc legislatiu en que ens hi trobem immersos tant a nivell nacional com europeu, fent-l’hi mes fàcil la vida, la gestió dels seus negocis i la resolució dels seus afers.

IURISPHERAE

Iurispherae S.L.P.  – Sociedad 1.001 ICAB – C/ Tarragona 157, planta 4, C.P. 08014 – Barcelona.