Contractes

  • Compres – vendes.
  • Arrendaments rústics i urbans.
  • Vicis ocults.
  • Permutes.
  • Hipoteques.
  • Renegociació d’ hipoteques i préstecs / clàusules abusives.
  • Incompliments contractuals.