Successions

  • Testaments, deixes i pactes successoris.
  • Desheredaments.
  • Reclamació de legítimes.
  • Acceptació i divisió de herències.
  • Usdefruit.
  • Impugnació de testaments.
  • Liquidació de impostos.